Back to Top

Medische voetzorg

Copyright

Copyright © Pedicure Praktijk Sophia 2017-2020. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicure Praktijk Sophia, materiaal dat zich op de Pedicure Praktijk Sophia websites bevindt, of dat op een met de Pedicure Praktijk Sophia websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet.