Back to Top

Medische voetzorg

Oncologisch voetzorgverlener

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) is opgeleid om de voeten te behandelen, voeten te screenen van mensen die kanker hebben, een behandeling ondergaan, kanker hebben overleefd of palliatieve zorg krijgen. Een OVV heeft een opleiding gevolgd van vijf theoriedagen en vijf praktijkdagen. De praktijk bestaat uit stages op een oncologieafdeling van een ziekenhuis, een inloophuis voor kanker patiënten en een hospice. Daarnaast heb ik nog stage gelopen bij de oncologische fysiotherapeut en een oedeemtherapeut.

Het doel van oncologische voetzorg is de veiligheid en de gezondheid van de kanker patiënt te ondersteunen.

Deze voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met  en met schriftelijke toestemming van het behandelteam.

Kanker is een ziekte die steeds vaker voorkomt en gelukkig steeds beheersbaarder wordt, onder andere door de behandeling met chemotherapie, targed therapy/ doelgerichte therapie , immunotherapie, radiotherapie en/of een combinatie hiervan. Chemotherapie heeft niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op gezonde cellen in het lichaam. Vooral snelgroeiende gezonde cellen kunnen worden aangetast door de chemotherapie. In de rustperioden van de chemokuur hebben gezonde cellen de tijd om zich te herstellen. De meeste gezonde cellen doen dat, zodat de bijwerkingen weer verdwijnen. Soms gebeurt dat na enkele dagen, soms duurt het langer.

Sommige cytostatica kunnen (tijdelijk) beschadigingen veroorzaken (soms tot 2 jaar na de kuur).

De eerste afspraak bij een OVV is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, overlegt een OVV altijd eerst met de behandelend specialist voordat een voetzorgbehandeling wordt ingezet.