Pedicure Praktijk Sophia heet u en uw voeten van harte welkom.

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen.

Terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten!

Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Zij (of hij!) geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben.

Wat doet een pedicure precies?

Tot de werkzaamheden van een pedicure behoren onder andere het verwijderen van eelt, likdoorns, het op de juiste wijze knippen en frezen van nagels en nagelproblemen oplossen. Het geven van adviezen en het opsporen en zoveel mogelijk wegnemen van de klachten behoort ook tot hun taak. En als verwennerij is er na afloop van de behandeling een fijne afsluiting voor de cliënt met een voetmassage.

Waaraan herkent u een vakbekwame ProVoet pedicure?

ProVoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!

De meeste gediplomeerde leden voeren het logo van ProVoet op hun gevelbord, afsprakenkaartjes en op hun website, net zoals ik.

 

Kwaliteitsregister voor de Pedicure

ProCERT heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Kwaliteitsnormen:

 

1. Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma

2. Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep

3. Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen

4. Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.